Fonds “Vrienden van ‘t Ey“

Dankzij het initiatief van enkele trouwe vrienden kon een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting opgezet worden. Het Fonds “Vrienden van ‘t Ey“ laat jullie nu toe op fiscaalvriendelijke wijze projecten van onze vzw mee te ondersteunen.

We proberen met een fijne kam door alle kosten te gaan, maar in een situatie waar alle kosten al tot een minimum beperkt zijn, is dit een zeer moeilijke oefening. Ondertussen is het dak vervangen en geïsoleerd en zijn er zonnepanelen geplaatst om de energiekosten te drukken. De middelen daarvoor kwamen van de stad. Vergeet niet, we zijn dan wel erfpachthouder, de eigenaar van het gebouw is de stad Sint-Niklaas.


Cultuur is investeren, dus we hebben nog méér middelen nodig...


Nelly Maes en Jan Van Peteghem hebben het fonds “Vrienden van ’t Ey”, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, opgericht. Dit fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen van ‘t Ey. De Vrienden hebben 2 ‘grote’ projecten geïdentificeerd die zij via het Fonds wensen mee te financieren: ‘Folky Specials’ en ‘Folkleren’.
Het eerste gaat over een aantal evenementen (zoals het hommelfestival, Teyrrasfolk,...), het tweede gaat over ons educatief luik (de hommelklas, speelsessies,...).


Het is de bedoeling om met dit fonds minimaal € 10.000 per jaar op te halen. Dit is geen ijdel engagement: we willen zoveel mogelijk mensen bereiken om dit te helpen realiseren. We durven hopen op jouw steun...

Even verduidelijken:

de giften vanaf € 40 per jaar aan de stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Een gift van € 100 kost je dus slechts € 55.

De conclusie: met je investering steun je ’t Ey met dubbel rendement!


We zijn er ons terdege van bewust dat het vooropgestelde objectief (€ 10.000 per jaar) zeer ambitieus is...

Jullie (milde of gulle) bijdragen helpen zo mee onze programmatie op een hoog kwalitatief peil te houden. Een KBS-bijdrage kan niet voor het aanschaffen van een lidkaart gebruikt worden.

Fonds "Vrienden van 't Ey"

Maak een gift over op rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404

van de KBS

met de vermelding

016/1850/00068

een attest wordt toegezonden
 

startpagina Muziekclub 't Ey